Dr. med. Oke Akkermann

Oberarzt

Johannes Wesling Klinikum, Universitätsklinikum der RUB
Minden